I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

X edycja Konkursu „Geo-Planeta” w I LO w Brzegu

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny – „Geo – Planeta”  jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” .

Celem Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta” jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii, przyrody oraz miejscu i znaczeniu Polski na świecie (zarówno w aspekcie gospodarczym, jak też terytorialnym).

21 listopada 2018 r. uczniowie z klasy 1a, 1b, 2c, 3c, 3d i 3e rozwiązywali test konkursowy składający się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata (zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii wiekowej uczestników) oraz zwięzłej części opisowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2019 r.

Szkolny Organizator Konkursu: Aleksandra Podlaha

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl