I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

Czas realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: 01.09.2018 – 31.12.2018

 

Pierwszym z zadań, które zostało zrealizowanie było sporządzenie harmonogramu działań, przydzielenie osób odpowiedzialnych za realizację i podanie terminów wykonania poszczególnych zadań.

 1. Wśród młodzieży przeprowadzona została ankieta czytelnicza dotycząca książek, które miałyby być zakupione do biblioteki.
 2. Ogłoszony został konkurs na exlibris dla biblioteki.
 3. Przeprowadzone zostały konsultacje z kierowniczką Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu Filia w Brzegu, dotyczące listy książek do zakupu  oraz współpracy w realizacji zadań.
 4. W sprawie sporządzonej listy książek zasięgnięto opinię przewodniczącej Rady Rodziców i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 5. Systematycznie umieszczano na internetowej stronie szkoły informacje o realizowanych działaniach.
 6. Do regulaminu biblioteki wpisano informację o możliwości wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji.
 7. Przeprowadzono spotkanie z rodzicami w celu przedstawienia wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.
 8. Sporządzono gazetkę, uzupełnianą na bieżąco, informującą o działaniach i kupowanych książkach.

Książki, wg sporządzonej i zaakceptowanej przez rodziców i uczniów listy, kupiono w październiku i grudniu. Do biblioteki szkolnej, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakupiono 686 książek w tym:

literatura piękna i młodzieżowa - 357 egzemplarzy

literatura popularnonaukowa - 78 egzemplarzy

lektury - 227 egzemplarzy

literatura w języku angielskim - 24 egzemplarze

audio buki - 20 egzemplarzy

 

9. Przeprowadzone zostały warsztaty poetyckie, w których uczestniczyli uczniowie klasy II A.

10. Przeprowadzono akcję „Czytamy w szkole”. Akcja odbyła się na przerwach.

11. Zorganizowano wycieczkę młodzieży do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I.

12. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowano projekt edukacyjny.

Klasa I B zrealizowała projekt pt. „Kościoły i architektura sakralna miasta.” Prezentację poprzedziły wycieczki i zwiedzanie brzeskich kościołów. Wycieczki odbyły się:

8 października kościół św. Piotra i Pawła,

15 października kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

22 października kościół św. Jadwigi Śląskiej

29 października kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

19 listopada kościół p.w. św. Mikołaja

 

Klasa I C zrealizowała projekt pt. „Muzeum Piastów Śląskich. Historia i teraźniejszość” wykonując prezentację multimedialną.

Klasa II A zrealizowała projekt pt. „Pomniki przyrody w Brzegu”.

Klasa III A zrealizowała projekt pt. „Ksiądz Kazimierz Makarski wobec władz komunistycznych.” Przeprowadzona została prelekcja i projekcja  filmu.

Klasa III B zrealizowała projekt pt. „Pacyfikacja brzeska 1966.” Przeprowadzona została prelekcja i projekcja  filmu.

Klasa III C zrealizowała projekt pt. „Wydarzenia majowe, a sytuacja polityczna w kraju.” Przedstawiony został referat i projekcja  filmu.

Klasa III D zrealizowała projekt pt. „Komunistyczne państwo a kościół na terenie Brzegu.” Przeprowadzona została prelekcja i projekcja  filmu.

Klasa III E zrealizowała projekt pt. „Represje wobec kościoła katolickiego w Brzegu.” Tematyka przedstawiona została w formie referatu i odbyła się projekcja  filmu.

 

Wnioski:

Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki, które chciała młodzież (ankieta czytelnicza) spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to książki atrakcyjne, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór rozbudza zainteresowania, dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa. Możliwość decydowania o zakupach, czytanie nowych książek, sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. Czytelnicy chcą mieć wpływ na zakupy nowych książek do biblioteki.

 

Wyraźnie wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki oraz ilość wypożyczonych książek.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w akcjach promujących czytelnictwo i wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację klasowych projektów, tworzeniu gazetek i innych form informacji o realizowanych zadaniach i zakupionych książkach. Równie chętnie pomagali przy przestawianiu księgozbioru w celu wyeksponowania książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

Anna Łazor

 • Kontakt

  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

  ul. Armii Krajowej 7

  49-300 Brzeg

   

  tel. 77- 416-36-25

  fax 77-424-21-43

   

  e-mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl